Vissza a nyitólapra
KERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLVASTUK
Az enterális és parenterális táplálás vezérfonala

(DGEM – Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin – Leitlinien Enterale und Parenterale Ernährung, Kurzfassung). Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 2008. 

A Német Táplálkozás-orvostani Társaság százharminc oldalas kis kötetben tette közkinccsé az enterális és parenterális táplálásról szóló, rövidre fogott ajánlásait. A társaság szakértői, osztrák és svájci partnerekkel együttműködve, 2003 óta tevékenykednek a vezérfonal kimunkálásán, amelybe az elmúlt években bevonták az Európai Klinikai Táplálási és Anyagcsere Társaságot (ESPEN) is. Az előzmények a www.dgem.de és a www.espen.org honlapon hozzáférhetők.
A kötet kifejezetten a témában otthonosan mozgó szakemberek számára készült, ekképp a részletekre nem tér ki, hanem tizenkét fejezetben ismerteti a kialakult álláspontot az adott betegségcsoport, kórkép esetén alkalmazható dietetikai módszerekről.
Három fokozatban jelzi az eljárás tudományos megalapozottságát. Az „A” osztály mögött jó minőségű, meggyőző erejű szakirodalmi adatok állnak, legalább egy random tanulmánnyal. A „B” csoportban korrektül lefolytatott, de nem random vizsgálatok vannak, míg a „C” esetében szakértői jelentések, vélemények, nem elismert autoritások klinikai tapasztalatai szolgálnak igazolásul, azonban nincsenek direkt módon alkalmazható, megbízható klinikai vizsgálatok. 

A könyv összeállításában harmincnégy szakértő vett részt mint szerző, szerkesztő vagy munkacsoport irányítója.
A bevezető, általános jellemzőket tárgyaló részekben szó van az energia felvételéről és felhasználásáról, az alapvető tápanyagokról (aminosavakról, szénhidrátokról, lipidemulziókról, vízről, elektrolitokról, vitaminokról és nyomelemekről), az enterális és parenterális táplálás szervezéséről és kivitelezéséről, valamint a táplálási teamek gyógyintézeti és otthoni szerepéről. A szerzők részletesen tárgyalják a centrális vagy perifériás vénás parenterális táplálás technikai kérdéseit, az „all-in-one” keverékek gyakorlatát, továbbá a parenterális táplálás komplikációit és monitorozását. Az egyes fejezetekben felsorolják a szóba jöhető eljárásokat, a részletek, a kivitelezés ismertetése nélkül, de megadva a bizonyítottság besorolását.
Hasonlóan épülnek fel a klinikumhoz csatlakozó fejezetek is. Az intenzív osztályokon alkalmazható enterális és parenterális táplálás javallatait, valamint az energia- és szubsztrátumfelvételt tekintik át, majd a sebészeti beavatkozások sajátos körülményeit tárgyaló részek következnek, ideértve a szervátültetést is. Képet kapunk a nem sebészeti onkológiai betegek táplálási problémáiról, különös tekintettel a kemo- és radioterápiára, az őssejt-transzplantációra és a palliatív helyzetekre. A gasztroenterológiai betegségekben szenvedők táplálásának felvázolása után kerül sor a heveny és idült hasnyálmirigy-gyulladáshoz és a májbetegségekhez kapcsolódó, mindkét típusú táplálás alkalmazásának megítélésére. A felnőttek veseelégtelenségével kapcsolatos táplálási kérdések után esik szó a kardiológiai és pulmonológiai kórképek ugyanilyen szempontú áttekintésére. A HIV és más idült betegségekhez csatlakozó sorvadás táplálási kérdéseit a következő fejezetben tárgyalják a szerzők. A két következő rész az újszülöttekkel, a kisgyermekekkel és a geriátriai betegekkel foglalkozik. A zárófejezet a szélütéses betegek enterális táplálását világítja meg.
A függelék értékes gyakorlati útmutatást ad az aktuális tápláltsági állapot jellemzését szolgáló pontozásról. Megtalálható a DGEM táblázata a jellemző paraméterekről, illetve a szükséges kérdőívek a szubjektív globális becslésről, illetve a táplálkozási kockázat szűréséről. A munka a gazdasági, jogi és etikai kérdések felvázolásával zárul.
A könyv kiemelkedően értékes segítséget jelent azok számára, akik az enterális és parenterális táplálás gyakorlatával rendszeresen foglalkoznak, s e téren már némi jártasságot is szereztek. Az eljárások, módszerek felsorolásához kapcsolt értékelés, a teoretikus és praktikus igazoltság fokozatai kétséges esetekben megkönnyítik a döntést, vagy éppen megerősítik a megszokott gyakorlatot, netán felvetik a módosítás szükségességét. A kis alakú kiadvány mindig kéznél lehet, alkalmat szolgáltatva a gyors fellapozásra és a további megfontolásra.

Biró György dr.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Hungary License.