Vissza a nyitólapra
KERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGY FELMÉRÉS TANULSÁGA I.

Néhány hónapja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége elhatározta, hogy kérdőíves felméréssel megvizsgálja a kórházakban dolgozó dietetikusok helyzetét, munkáját. A kérdőív negyvenegy kérdésből állt, amelyek négy kérdéskör köré csoportosultak:
1. a szervezeti felépítésben betöltött hely, a működés feltételei,
2. a betegellátás színvonala,
3. a tápszerfogyasztási szokások,
4. a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével kapcsolatos vélemények.
A NUMIL Kft. orvoslátogatói által eljuttatott kérdőívek közül ötven olyan érkezett vissza, amely kiértékelhető volt. Ezúton is köszönetet mondunk a cég munkatársainak segítségükért.

1. A szervezeti felépítésben betöltött hely, a működés feltételei
A vizsgált kórházak közül a legkisebb százhatvanöt, míg a legnagyobb ezerkilencszáz ágyas volt. Az ágyszámok átlaga ötszáznyolcvannyolc. Egy dietetikus átlagosan százötvenegy betegre jut.
Az ötven vizsgált kórház közül huszonhét akkreditált, tizenhárom nem, tízen nem válaszoltak erre a kérdésre, de az már többet elárul, hogy csak huszonhat helyen működik az ISO minősítési rendszer. A kórházak többségében - harmincöt esetben - az élelmezés tulajdonosa maga a kórház, de ISO-rendszere csak tizenkilenc élelmezésnek van. A minősítési rendszer meglétére vonatkozó kérdésre huszonhat nemleges válasz érkezett, öten nem válaszoltak.
A következő ábra a dietetikai szolgálatnak az intézményen belüli helyét mutatja.
Huszonnyolc helyen működik úgynevezett diétás főorvos, akiknek többnyire belgyógyász, gasztroenterológus vagy diabetológus szakvizsgájuk van. A kérdőív arra nem tért ki, hogy mennyire tudják képviselni a betegek korszerű táplálkozását megteremtő feltételeket.

2. A betegellátás színvonala
Főiskolai diplomával jelenleg mind dietetikusi, mind élelmezésvezetői munkakör betölthető. A felmérés tanúsága szerint a kórházak felében a vezetés inkább az anyagi, mint a szakmai képzettség és rátermettség alapján döntött az élelmezésvezetői állás betöltéséről.
A betegek élelmezésének egyik kulcskérdése, hogy milyenek az anyagi lehetőségek, s milyenek a változatossági mutatók. A vizsgált kórházak között igen nagy szélsőségeket találtunk. Az ötven kórház átlagos élelmezési normája 312 Ft, a legtöbb 699 Ft, míg a legkevesebb 200 Ft (a csődeljárás alatt levő kórházakban) volt. Reméljük, a helyzet azóta lényegesen javult.
A változatosság egyik mércéje az étlap. Harminckilenc helyen dolgoznak forgóétlappal, tizenegy helyen nem. A forgóétlapok hét számát mutatja az alábbi ábra. Elgondolkoztatók az adatok, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a hibát nem csak a külső körülményekben kell keresnünk.
A dietetikus munkájára vonatkozó kérdésekből kiderült, hogy dietetikai tanácsadás harmincnyolc kórházban működik, tízben nem, ketten nem válaszoltak. Mivel a dietetikus szakmai munkájának egyik leglényegesebb része a betegeknek nyújtott tanácsadás, ezért érdemes lenne megismerni azokat az okokat, amelyek e tevékenységben akadályozzák a kollégákat. Sajnos, ezt a kérdőív adta lehetőségek miatt nem tudtuk feltárni. 
 
 

Huszonegy helyen speciális szakrendelésen is folyik dietetikai tanácsadási munka. A legtöbb esetben diabetológiai, kardiológiai és obezitológiai szakrendelésen tartanak tanácsadást a kollégák. A szakrendeléseken hetente átlagosan tíz-húsz órát töltenek a dietetikusok. Sajnos, a legtöbb helyen nem állandó időpontban, hanem igény szerint végzik ezt a tevékenységet.
Kérjük tisztelt kollégáinkat, hogy véleménynyilvánító levelüket a szövetségünk címére vagy faxára küldjék!
Folytatás a 3. lapszámban.

letölthető formátum I. és II. rész: korhazi_felm_2003.doc

Henter Izabella MDOSZ főtitkár
Mák Erzsébet főiskolai tanársegéd,

Semmelweis Egyetem EFK Dietetikai Tanszék

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Hungary License.