Vissza a nyitólapra
KERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁTTÖRÉS AZ ELHÍZOTT PÁCIENSEK DIABÉTESZPREVENCIÓJÁBAN
XENDOS (XENical in the prevention of Diabetes in Obes Subjects)

A túlsúlyosság és az elhízás járványszerűen terjed az egész világon, amelyet a 2-es típusú diabétesz mellitusz előfordulásának ugrásszerű növekedése követ. A becslések szerint megközelítőleg százötvenmillió ember szenved cukorbetegségben a világon, amely az esetek 80-90%-ában 2-es típusú diabétesz mellituszt jelent. Az elkövetkező negyed évszázad során a betegszám megkétszereződését prognosztizálják egészségügyi szakemberek. (1) A diabétesz és szervi szövődményei óriási egészségügyi és anyagi terhet jelentenek mind a beteg egyén, mind az őt ellátó egészségügyi rendszer számára. Ezért a betegség lehetséges megelőzése vagy megjelenésének késleltetése - a már kialakult diabétesz optimális kezelése mellett - nagy kihívást jelent az orvostudomány számára.

A túlsúlyosság és a 2-es típusú diabétesz kapcsolata jól ismert tény, miként az is, hogy a súlyfelesleg kezelése a betegség kialakulásának legjelentősebb befolyásolható tényezője. Az elmúlt évtized számos klinikai vizsgálata igazolta, hogy az életmódváltozás (a testtömeg csökkentése és a fizikai aktivitás fokozása) igen nagy mértékben képes a 2-es típusú diabétesz megjelenését késleltetni vagy kialakulását megelőzni. A finnországi vizsgálat csökkent glükóztoleranciájú betegeiben azok között, akik személyre szabott és intenzív életmódi oktatásban vettek részt, 58%-kal csökkent a 2-es típusú diabétesz megjelenése a 3,2 évi követési idő alatt.(2) A Diabetes Prevention Program hasonló beteganyagában az előbbivel egyező, 58%-os csökkenést értek el életmód-változtatással, ugyanakkor a metforminnal kezelt betegek csoportjában csupán 31%-os volt a 2-es típusú diabétesz megjelenésének relatív csökkenése. (3) A STOP-NIDDM vizsgálat ugyancsak IGT-ben szenvedő betegeiben acarbose alkalmazása esetén 25%-kal csökkent a 2-es típusú diabétesz kialakulása a placebocsoport adataihoz képest. (4) Az említett és egyéb vizsgálatok eredményei alapján az ADA (American Diabetes Association) és más szakmai szervezetek az életmód-változtatást - testtömegcsökkentést és a fizikai aktivitás fokozását - ajánlják a 2-es típusú diabétesz mellitusz megelőzésére. (5)

A Roche cég nemrég lezárult XENDOS-vizsgálata több okból is mérföldkövet jelent a diabétesz prevenciójával kapcsolatos vizsgálatok sorában:(6)
1. A XENDOS az első fogyasztószerrel (Xenical - orlistat) végzett pros-pektív vizsgálat a 2-es típusú diabétesz mellitusz megelőzésének kérdésében.
2. A XENDOS az első nagy betegszámú, négy évig tartó gyógyszeres kezelést magában foglaló, kettős vakvizsgálat egy fogyasztószer hatékonyságának és biztonságának megítélésére.
3. A XENDOS az első nagy létszámú, normál glükóztoleranciájú betegen végzett diabéteszprevenciós vizsgálat. A korábbiakkal szemben a XENDOS-vizsgálatot úgy tervezték, hogy a részvevők többsége csupán elhízott és ne károsodott glükóz-toleranciájú "prediabéteszes" beteg legyen (az arány 5:1).
4. A hosszú távú Xenical-kezelés testtömegcsökkentő és -megtartó hatása mellett a XENDOS vizsgálja a 2-es típusú diabétesz lehetséges prevenciójának kérdését. Emellett elemzi a kardiovaszkuláris rizikófaktorok változását, valamint a gyógyszer hosszú távú alkalmazásának biztonságát is.
5. A vizsgálatba három hónap alatt 3304 elhízott (BMI 30) beteget vontak be.
A XENDOS-vizsgálat első eredményeinek publikálására az Obesitas Világkongresszuson került sor. Az életmód-változtatás mellett napi 3x120 mg dózisú Xenical-terápiában részesülő páciensek csoportjában a 2-es típusú diabétesz mellitusz kialkulásának relatív kockázata szignifikánsan, 37%-kal volt kisebb a csak életmódi oktatásban részesülő kontrollcsoportéhoz képest. A testtömegcsökkenés mértéke mind az első, mind a negyedik évben szignifikánsan nagyobb volt a Xenical-t szedők között. Csaknem kétszer annyi beteg ért el a kiindulási értékhez képest több mint 5%-os vagy 10%-os testtömegcsökkenést a fogyasztószer szedése mellett, mint a kontrollcsoportban. Szignifikáns különbség mutatkozott a derékkörfogat és az LDL-szintek között is a Xenical javára. A fogyasztószer szedése mellett kifejezettebben csökkent mind a szisztolés, mind a diasztolés vérnyomás, mint a kontrollcsoportban. A mellékhatások tekintetében a korábbi, két éven át tartó vizsgálatok adatainak megfelelő értékeket rögzítettek.

A XENDOS-vizsgálat első eredményei tehát azt igazolják, hogy az elengedhetetlen életmód-változtatás mellett napi 3x120 mg adagban alkalmazott Xenical megelőzni vagy késleltetni képes az elhízott betegeket fenyegető 2-es típusú diabétesz kialakulását. Emellett a kardiovaszkuláris rizikót ugyancsak csökkenti, s alkalmazása hosszú távon is biztonságos.
A páciensek vagy betegek megfelelő egészségügyi oktatása minden prevenciós és terápiás program sarkalatos pontja. A Xenical-lal végzett klinikai vizsgálat eredményeinek a napi gyakorlatban való megvalósítását segíti a Roche cég Súlykontroll Programja. A telefonos távoktatás módszerén alapuló betegoktató rendszerbe a kezelő orvos léptetheti be Xenical-kezelésben részesülő betegeit. A program célja az, hogy reális célok kitűzése mellett segítse a túlsúlyos vagy elhízott páciensek testtömegcsökkentését és az elért fogyási eredmény megtartását. A jelenleg már ötven országban működő Súlykontroll Program adatai azt mutatják, hogy a tanácsadásban részt vevők körében nagyobb a testtömeg-csökkenés mértéke, márpedig ez a betegek együttműködésének és megelégedettségének növekedését eredményezi. Mindezek elengedhetetlen tényezői a betegek sikeres kezelésének, az egészségmegőrzés, illetve a betegségprevenció megvalósításának.
A Súlykontroll Programról a 06-23/446-855 telefonszámon kérhető bővebb felvilágosítás.

Hivatkozások:
1. Kumanyika, S., Jeffery, R. W., Morabia, A. et al.: Obesity preven-tion: the case for action. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord., 26, 425-436, 2002.
2. Tuomilehto, J., Lindström, J., Eriksson, J. G. et al.: Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N. Engl. J. Med., 344 , 1343-1350, 2001.
3. Diabetes Prevention Program Research Group: Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N. Engl. J. Med., 346, 393-403, 2002.
4. Chiasson, J.-L., Josse, R. G., Gomis, R. et al.: Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM randomised trial. Lancet, 359, 2072-2075, 2002.
5. American Diabetes Association and National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases. The prevention or delay of type 2 diabetes. Diabetes Care, 25, 742-749, 2002.
6. Sjostrom, L. et al.: XENDOS. A landmark study. Poster presented at ICO, Sao Paulo, 2002.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Hungary License.