Vissza a nyitólapra
KERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGY FELMÉRÉS TANULSÁGA II. (FOLYTATÁS)

előző cikk
Előző lapszámunkban elkezdtük ismertetni az MDOSZ és a NUMIL Kft. által végzett felmérés eredményét, amelyet kórházban dolgozó dietetikus kollégák között végeztünk. Mostanra csak két kérdéskör ismertetése maradt, nevezetesen a tápszerfogyasztási szokások és az MDOSZ-szal kapcsolatos vélemények elemzése.

1. ábra: milyen keretből finanszírozzák a klinikai tápszereket?

3. A tápszerfogyasztási szokások
Minden intézményben központi kérdés a finanszírozás. A tápszerek a felületes szemlélő számára elég nagy költségűek, ezért felmerül a kérdés, hogy a klinikai tápszereket hol rendelik meg, és ki finanszírozza. Közvetve arra is következtethetünk, hogy a dietetikusok milyen hatással vannak a kórházi tápszerfogyasztásra.
A klinikai gyakorlatból tudjuk, milyen fontos tápszert adni bizonyos állapotokban, különösen az igen leromlott, malnutrícióban szenvedő betegeknek. A tápszer szükségességének a megállapítása akkor igazán korrekt, ha előtte sor kerül a tápláltsági állapot vizsgálatára. Amint a következő ábrán láthatjuk, ez még nem minden kórházban bevett gyakorlat.


2. ábra: történik-e a tápláltsági állapot felmérése?

Ahol végeznek ilyen jellegű vizsgálatot, ott ez legtöbbször a dietetikus érdeme, aki nyilvántartja a páciensek testtömegét. Hét kórházban a dietetikus az orvossal közösen végzi ezt; nyilvánvaló, hogy így teljesebb kép kapható a beteg aktuális állapotáról. Sajnos, akadt két intézmény, ahol a tápláltsági állapot vizsgálata az ápoló feladata volt.
A kérdőív külön kitért a szondatápszerek fogyasztására. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy a legtöbb szondatáp a gasztroenterológiai, az intenzív és a sebészeti osztályokon fogy. A tápszercég általános véleménye szerint a gégészeti, a geriátriai, valamint a stroke osztályok szondatáplálás tekintetében elmaradnak a szükséges mennyiségtől.
Fontos kérdés: mi folyik le a szondán keresztül, kórházi dolgozó által összeállított, bizonytalan összetételű turmix-e, vagy tápszergyárak által garantált, steril tápszer?
Az iható tápszerek elfogyasztott mennyiségét illetően nagyon különböző válaszokat kaptunk. Volt, ahol csupán 5 liter, de olyan is akadt, ahol 1500 liternél is több tápszer fogy havonta. A NUTRICIA Kft. korábbi felmérése szerint - 24 kórház adatait nézve - 1,8 dl/10 ágy/hó volt a tápszerfogyasztás. Ez a mennyiség biztosan nem elegendő a rászoruló betegek optimális ellátására.

4. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével kapcsolatos vélemények
A szövetségi tagsággal együtt járó előnyökként a következőket említették a kollégák: ingyenes szakmai lap, információszerzési lehetőség, olcsóbb továbbképzési lehetőség, rendezvényeken való kedvezményes részvétel, kapcsolattartás. Nagyon örültünk, hogy többen beírták az érdekképviseletet, noha köztudomású, hogy szövetségünk szakmai jellegű társaság, vagyis jogilag nem léphet fel érdekvédelmi ügyekben - legfeljebb csak ''barátilag'' véleményezhet, tiltakozhat, hívhatja fel a figyelmet valamely kérdésre. Ezt a baráti kezet eddig az MDOSZ mindig kinyújtotta a bajban lévő tagjának, aki hozzá fordult. Egy-egy szakmát elismertető és megismertető beszélgetéssel vagy levéllel szövetségünk elnöke gyakran elérte a kívánt hatást, és segített egy-egy probléma megoldásában, így érve el a szakmai érdekek érvényre jutását.


3. ábra: mit kapnak a betegek a szondán keresztül?

A problémák megoldásában hivatalosan is fellépni tudó testület a kamara lenne, amely a legjobb úton halad a megalakulás felé. Ennek szükségességét a kollégák is belátták.


4. ábra: fontos-e a kamarai tagság?

Szerencsére az Új Diétát ötven kórházból negyvenhétben rendszeresen olvassák. Általában jónak tartják szakmai színvonalát és megjelenését, bár sokan a tudományos igényű lap helyett inkább nagyobb példányszámban megjelenő, utcai árusoknál is kapható újságot vennének a kezükbe. Nyilván ezt az emberek korrektebb tájékoztatása érdekében tennék. Meggyőződésünk: egy szövetségi lapnak inkább belső terjesztésűnek kell maradnia ahhoz, hogy a kollégák igényeit kielégítse - lásd Dietetika a gyakorlatban, Szövetségi élet, Ott jártunk című rovatokat.A szakma népszerűsítésére alkalmasabb a már meglévő lapokban közzétenni publikációt, vagy az egyéb médiában való szereplés.
Sokak igénye lenne a negyedévnél gyakoribb megjelenés, a nagyobb terjedelem, az időbeni postázás, több cikkfordítás közzététele, konkrét étlapok megjelentetése, több határtudományt érintő cikk közlése stb. Bátran állíthatjuk, hogy ezeknek a megvalósítására folyamatosan törekszik szövetségünk, a szerkesztőbizottsággal karöltve.


5. ábra: látogatja-e
www.diet.hu honlapunkat?

Az újságon túli másik kapcsolattartó rendszerünk az internet. Segítségével gyorsabban, gyakrabban és több információhoz lehet jutni, mint az újságon keresztül. Honlapunk látogatottsága mégsem túl nagy, bár az is igaz, hogy egyre növekszik.
Reméljük, e cikksorozatot nemcsak unalmas statisztikaként olvasták, hanem igazi érdekességként. Igyekeztünk betekintést nyújtani a kórházak és a kollégák helyzetébe, a szövetséggel való kapcsolatukba. Várjuk további javaslataikat, véleményüket a közismert címeink egyikére.

letölthető formátum I. és II. rész: korhazi_felm_2003.doc

Henter Izabella MDOSZ-főtitkár
Mák Erzsébet főiskolai tanársegéd,

Semmelweis-Egyetem EFK Dietetika Tanszék

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Hungary License.